سیکلون

سیکلون

سیکلون

توضیحات

سیکلون ها جزو تصفیه کننده های بسیار موثر در تهویه صنعتی محسوب می‌گردند که مکانیزم عملکرد آنها بر اساس ایجاد نیروی گریز از مرکز در هوای آلوده میباشد.
سیکلون ها فقط برای جداسازی آلاینده های جامد و گرد و غبارهای که خاصیت چسبندگی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه غالبا دانسیته آلاینده ها بیشتر از دانسیته هوا است، نیروی گریز از مرکز در جریان هوای آلوده، هوا و محتویات آن را بر اساس دانسیته طبقه بندی می‌نماید بطوری که هرچه دانسیته ماده بیشتر باشد فاصله بیشتری از مرکز سیکلون پیدا می‌کند. بدلیل بیشتر بودن دانسیته آلاینده های جامد از دانسیته هوا در داخل سیکلون، ذرات آلاینده بر روی جداره داخلی سیکلون به حرکت درآمده و پس از 7 تا 10دور چرخش در بخش تحتانی سیکلون انباشته می‌شوند و هوای تصفیه شده از کانال مرکزی سیکلون خارج می‌شود.

مشخصات کلی سیکلون

 • طراحی سیکلون ها به طوری است که نیروی حرکت ذرات بر روی دیواره محصول از نیروی اصطکاک آلاینده با دیواره آن بیشتر است تا آلاینده به دیواره این محصول نچسبد و به سمت قسمت تحتانی سیکلون حرکت کند.
 • جداره این محصول باید با سیم ارت به زمین اتصال موثر (مقاومت کمتر از 2اهم) داشته باشد تا ذرات، به دلیل تجمع الکتریسیته ساکن به دیواره سیکلون نچسبند.
 • سیکلونها دارای انواع مختلفی هستند:
  – سیکلونهای ساده با کارایی پایین: ذرات 55میکرون یا بزرگتر را با راندمان بیش از 90 درصد جدا می‌نماید.
  – سیکلونهایی با کارایی پایین با سقف مارپیچ : این محصول همانند سیکلونهای ساده با کارایی پایین ذرات بیش از 55میکرون را جدا می‌نماید با این تفاوت که بدلیل نوع ساختار آن راندمانش افزایش داشته و افت فشار کمتری نسبت به نوع ساده آن دارد.
  – سیکلونهای ساده با کارایی بالا: این نوع سیکلونها می‌توانند آلاینده هایی بیش از 13 میکرون را با راندمان 90 درصد جدا سازی نماید.
  – سیکلونهای کارایی بالا با سقف مارپیچ: این محصول همانند سیکلونهای ساده با کارایی بالا می‌تواند آلاینده های بیش از 13 میکرون را با راندمان 90 درصد و افت فشار بسیار کمتری جداسازی نماید.
بیشتربستن

گارانتی

 • تمامی محصولات دارای 18 ماه گارانتی تعویض می باشند
 • برای تمامی محصولات تا 10 سال خدمات تعمیر و تعویض انجام می گیرد.
بیشتربستن

برند

 • نام برند: کوییک فن
 • رنگ: طوسی و آبی
بیشتربستن

گالری محصول سیکلون

توضیحات سیکلون

سیکلونها جزو تصفیه کننده های بسیار موثر در تهویه صنعتی محسوب می‌گردند که مکانیزم عملکرد آنها بر اساس ایجاد نیروی گریز از مرکز در هوای آلوده میباشد.
سیکلونها فقط برای جداسازی آلاینده های جامد و گرد و غبارهای که خاصیت چسبندگی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
با توجه به اینکه غالبا دانسیته آلاینده ها بیشتر از دانسیته هوا است، نیروی گریز از مرکز در جریان هوای آلوده، هوا و محتویات آن را بر اساس دانسیته طبقه بندی می‌نماید بطوری که هرچه دانسیته ماده بیشتر باشد فاصله بیشتری از مرکز آن پیدا می‌کند. بدلیل بیشتر بودن دانسیته آلاینده های جامد از دانسیته هوا در داخل سیکلون، ذرات آلاینده بر روی جداره داخلی سیکلون به حرکت درآمده و پس از 7 تا 10دور چرخش در بخش تحتانی سیکلون انباشته می‌شوند و هوای تصفیه شده از کانال مرکزی سیکلون خارج می‌شود.

سیکلون
 • طراحی سیکلون ها به طوری است که نیروی حرکت ذرات بر روی دیواره محصول از نیروی اصطکاک آلاینده با دیواره آن بیشتر است تا آلاینده به دیواره این محصول نچسبد و به سمت قسمت تحتانی سیکلون حرکت کند.
 • جداره این محصول باید با سیم ارت به زمین اتصال موثر (مقاومت کمتر از 2اهم) داشته باشد تا ذرات، به دلیل تجمع الکتریسیته ساکن به دیواره سیکلون نچسبند.
 • سیکلونها دارای انواع مختلفی هستند:
  – سیکلونهای ساده با کارایی پایین: ذرات 55میکرون یا بزرگتر را با راندمان بیش از 90 درصد جدا می‌نماید.
  – سیکلونهایی با کارایی پایین با سقف مارپیچ : این محصول همانند سیکلونهای ساده با کارایی پایین ذرات بیش از 55میکرون را جدا می‌نماید با این تفاوت که بدلیل نوع ساختار آن راندمانش افزایش داشته و افت فشار کمتری نسبت به نوع ساده آن دارد.
  – سیکلونهای ساده با کارایی بالا: این نوع سیکلونها می‌توانند آلاینده هایی بیش از 13 میکرون را با راندمان 90 درصد جدا سازی نماید.
  – سیکلونهای کارایی بالا با سقف مارپیچ: این محصول همانند سیکلونهای ساده با کارایی بالا می‌تواند آلاینده های بیش از 13 میکرون را با راندمان 90 درصد و افت فشار بسیار کمتری جداسازی نماید.
 • تمامی محصولات کوییک فن دارای 18 ماه گارانتی تعویض می باشند
 • برای تمامی محصولات تا 10 سال خدمات تعمیر و تعویض انجام می گیرد.
 • نام برند: کوییک فن
 • رنگ: طوسی و آبی