الکتروموتور

الکتروموتور

توضیحات الکتروموتور

هر نوع سیستم مکانیکی نیاز به یک مولد نیرو دارد و از آنجایی که فن نیز یک سیستم مکانیکی محسوب می‌شود نیاز به مولد دارد.
الکتروموتور ها در فن نقش مولد را ایجاد می‌کنند.
الکتروموتورهای دارای توان ها و دورهای مختلفی هستند که برای هر فن متناسب با نوع کارکرد الکتروموتور خاصی انتخاب می‌شوند.

مشخصات کلی الکتروموتور

این محصول باید دارای ویژگی های خاصی باشد، به طور مثال:

 • اگر از این محصول در شرایط رطوبتی یا گردو خاکی زیاد استفاده می‌کنید باید توجه داشته باشید که IP الکتروموتور شما باید حداقل 55 باشد
 • اگر از این محصول با دور 2800 دور استفاده میکنید اگر فشار بر روی شفت و بلبرینگ موتور زیاد باشد بهتر است از الکتروموتور با پوسته چدنی استفاده کرد.
 • یکی دیگر از انواع الکتروموتورها، الکتروموتورهای ضد انفجار هستند،  این محصول در مکان هایی کاربرد دارد که احتمال تجمع گازهای قابل اشتعال زیاد باشد.
بیشتربستن

گارانتی

 • تمامی محصولات دارای 18 ماه گارانتی تعویض می باشند
 • برای تمامی محصولات تا 10 سال خدمات تعمیر و تعویض انجام می گیرد.
بیشتربستن

برند

 • نام برند: کوییک فن
 • رنگ: طوسی و آبی
بیشتربستن

گالری محصول

الکتروموتور
الکتروموتور
الکتروموتور

توضیحات الکتروموتور

هر نوع سیستم مکانیکی نیاز به یک مولد نیرو دارد و از آنجایی که فن نیز یک سیستم مکانیکی محسوب می‌شود نیاز به مولد دارد.
الکتروموتور ها در فن نقش مولد را ایجاد می‌کنند.
الکتروموتورهای دارای توان ها و دورهای مختلفی هستند که برای هر فن متناسب با نوع کارکرد الکتروموتور خاصی انتخاب می‌شوند.

این محصول باید دارای ویژگی های خاصی باشند، به طور مثال:

 • اگر از این محصول در شرایط رطوبتی یا گردو خاکی زیاد استفاده می‌کنید باید توجه داشته باشید که IP الکتروموتور شما باید حداقل 55 باشد
 • اگر از این محصول با دور 2800 دور استفاده میکنید اگر فشار بر روی شفت و بلبرینگ موتور زیاد باشد بهتر است از این محصول با پوسته چدنی استفاده کرد.
 • یکی دیگر از انواع الکتروموتورها، الکتروموتورهای ضد انفجار هستند، این نوع محصول در مکان هایی کاربرد دارند که احتمال تجمع گازهای قابل اشتعال زیاد باشد.
 • تمامی محصولات دارای 18 ماه گارانتی تعویض می باشند
 • برای تمامی محصولات تا 10 سال خدمات تعمیر و تعویض انجام می گیرد.
 • نام برند: کوییک فن
 • رنگ: طوسی و آبی
الکتروموتور
الکتروموتور
الکتروموتور