هواساز هیت ریکاوری

هواساز هیت ریکاوری و کاربرد آن

زمان مطالعه: 5 دقیقه

امروزه با افزایش چشم گیر هزینه های انرژی و نیاز به صرفه جویی بیشتر ، استفاده از سیستم های کاهنده مصرف انرژی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده  است. بر همین اساس در صنعت تهویه مطبوع که جزو پر کاربردترین صنایعی می‌باشد که به طور روز مره در محل کار و منزل با آن سر و کار داریم از هواساز های هیت ریکاوری که باعث کاهش مصرف انرژی می شود اهمیت بسیار ویژه ای دارد.این مدل هواسازها با بازیافت انرژی هوای خروجی از ساختمان و برگرداندن آن انرژی به هوای تازه ورودی به ساختمان باعث کاهش مصرف انرژی می‌گردد.

در ادامه به تشریح کامل هواساز هیت ریکاوری می پردازیم.

هواساز هیت ریکاوری هواساز هیت ریکاوری به گونه ای طراحی می‌گردد که از دو قسمت جداگانه تشکیل شود که یک قسمت برای جریان هوای برگشتی و یک قسمت برای جریان هوای تازه می‌باشد.

به این صورت که جریان هوای برگشتی از ساختمان انرژی سرمایشی یا گرمایشی خود را توسط یک مبدل حرارتی هوا به هوا به جریان هوای تازه وارد شده به هواساز منتقل می‌کند.

مقاله مرتبط: کاربرد ایرواشر صنعتی

آشنایی با اجزاء هواساز هیت ریکاوری

همانطور که گفته شد هواسازهای هیت ریکاوری  از دو قسمت مختلف تشکیل می‌گردد.

یک قسمت برای برگشت هوا می‌باشد و یک قسمت برای  هوای تازه.

اجزای تشکیل دهنده در قسمت هوای برگشت عبارتند از:

 1.  دمپر
 2. فیلترهای کیسه ای
 3. کنترل کننده های فشار
 4. مبدل حرارتی
 5. فن هوای برگشت
 6. دمپر خروجی

اجزای تشکیل دهنده در قسمت هوای تازه

 1. دمپر ورودی هوا
 2. فیلترهای آلمینیومی و کیسه ای
 3. مبدل حرارتی
 4. کویل‌های سرمایشی و گرمایشی
 5.  دمپر خروجی

طرز کار هواساز هیت ریکاوری

طرز کار هواساز هیت ریکاوری به این صورت است که در فصل تابستان هوای برگشتی از قسمت هوای برگشت وارد هواساز شده و بعد از عبور از میان فیلترها وارد مبدل حرارتی شده و سرمای خود را به مبدل حرارتی صفحه به صفحه انتقال داده و هوای خروجی از هواساز نسبت به قبل از عبور از میان مبدل حرارتی درجه حرارت بالاتری پیدا میکند و سپس از هواساز خارج می‌شود و هوای تازه وارد شده به داخل هواساز بعد از عبور از میان فیلتر ها از میان مبدل حرارتی که بوسیله هوای برگشت خنک شده عبور کرده و حرارت پایین تری پیدا می‌کند  و سپس به کویل های سرمایشی رسیده و با عبور از میان کویل های سرمایشی هوای کاملا خنک و مطبوع را وارد محیط ساختمان می‌کند.

در این نوع هواساز ها در واقع مبدل حرارتی صفحه به صفحه حکم یک سیستم پیش گرمایش و یا پیش سرمایش را در هواساز ایفا میکند.

انواع مبدل های حرارتی در هواساز های هیت ریکاوری:

مبدل های حرارتی هوا به هوا در هواسازها به دو دسته مبدل حرارتی صفحه ای و چرخ حرارتی هواساز تقسیم می‌شود که طرزکار و عملکرد هر دو دسته به یک صورت مشابه می‌باشد.

مبدل های حرارتی صفحه ای از تعداد زیادی ورقه های لایه لایه و کنارهم قراردادن آن ها تشکیل شده  است که این ورق‌ها به صورت یکی در میان هوای برگشت و هوای تازه را از میان خود عبور می‌دهند و باعث می‌شود انرژی هوای برگشت به هوای تازه انتقال پیدا کند.جنس این مبدل ها از فلز آلومینیوم و یا مس می‌باشد که بتواند انتقال حرارت بهتری را ایجاد کند.

هواساز هیت ریکاوری 2هواساز هیت ریکاوری 3نوع دیگری از مبدل های حرارتی هوا به هوا چرخ حرارتی نام دارد.

این نوع مبدل راندمان بالاتری نسبت به مبدل های صفحه ای دارد و البته هزینه اولیه و  هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری نیز نیاز دارد.

عملکرد این نوع مبدل هوا به هوا به این صورت است که یک چرخ حاوی تعداد زیادی شیارهای فلزی (که در اغلب موارد از جنس آلومینیوم استفاده می‌گردد)در هواساز وجود دارد که این چرخ بوسیله یک موتور الکتریکی درحال چرخش می‌باشد و جریان هوای برگشت با عبور از میان شیارهای این چرخ انرژی خود را به چرخ منتقل می‌کند و این چرخ به آرامش چرخیده و در قسمت ورودی هوای تازه قبل از کویل ها قرار می‌گیرد و در واقع نقش یک سیستم پیش سرمایش و گرمایش را در هواساز ایفا میکند.

زمان مطالعه: 5 دقیقه

امروزه با افزایش چشم گیر هزینه های انرژی و نیاز به صرفه جویی بیشتر ، استفاده از سیستم های کاهنده مصرف انرژی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده  است. بر همین اساس در صنعت تهویه مطبوع که جزو پر کاربردترین صنایعی می‌باشد که به طور روز مره در محل کار و منزل با آن سر و کار داریم از هواساز های هیت ریکاوری که باعث کاهش مصرف انرژی می شود اهمیت بسیار ویژه ای دارد.این مدل هواسازها با بازیافت انرژی هوای خروجی از ساختمان و برگرداندن آن انرژی به هوای تازه ورودی به ساختمان باعث کاهش مصرف انرژی می‌گردد.

در ادامه به تشریح کامل هواساز هیت ریکاوری می پردازیم.

هواساز هیت ریکاوری هواساز هیت ریکاوری به گونه ای طراحی می‌گردد که از دو قسمت جداگانه تشکیل شود که یک قسمت برای جریان هوای برگشتی و یک قسمت برای جریان هوای تازه می‌باشد.

به این صورت که جریان هوای برگشتی از ساختمان انرژی سرمایشی یا گرمایشی خود را توسط یک مبدل حرارتی هوا به هوا به جریان هوای تازه وارد شده به هواساز منتقل می‌کند.

مقاله مرتبط: کاربرد ایرواشر صنعتی

آشنایی با اجزاء هواساز هیت ریکاوری

همانطور که گفته شد هواسازهای هیت ریکاوری  از دو قسمت مختلف تشکیل می‌گردد.

یک قسمت برای برگشت هوا می‌باشد و یک قسمت برای  هوای تازه.

اجزای تشکیل دهنده در قسمت هوای برگشت عبارتند از:

 1.  دمپر
 2. فیلترهای کیسه ای
 3. کنترل کننده های فشار
 4. مبدل حرارتی
 5. فن هوای برگشت
 6. دمپر خروجی

اجزای تشکیل دهنده در قسمت هوای تازه

 1. دمپر ورودی هوا
 2. فیلترهای آلمینیومی و کیسه ای
 3. مبدل حرارتی
 4. کویل‌های سرمایشی و گرمایشی
 5.  دمپر خروجی

طرز کار هواساز هیت ریکاوری

طرز کار هواساز هیت ریکاوری به این صورت است که در فصل تابستان هوای برگشتی از قسمت هوای برگشت وارد هواساز شده و بعد از عبور از میان فیلترها وارد مبدل حرارتی شده و سرمای خود را به مبدل حرارتی صفحه به صفحه انتقال داده و هوای خروجی از هواساز نسبت به قبل از عبور از میان مبدل حرارتی درجه حرارت بالاتری پیدا میکند و سپس از هواساز خارج می‌شود و هوای تازه وارد شده به داخل هواساز بعد از عبور از میان فیلتر ها از میان مبدل حرارتی که بوسیله هوای برگشت خنک شده عبور کرده و حرارت پایین تری پیدا می‌کند  و سپس به کویل های سرمایشی رسیده و با عبور از میان کویل های سرمایشی هوای کاملا خنک و مطبوع را وارد محیط ساختمان می‌کند.

در این نوع هواساز ها در واقع مبدل حرارتی صفحه به صفحه حکم یک سیستم پیش گرمایش و یا پیش سرمایش را در هواساز ایفا میکند.

انواع مبدل های حرارتی در هواساز های هیت ریکاوری:

مبدل های حرارتی هوا به هوا در هواسازها به دو دسته مبدل حرارتی صفحه ای و چرخ حرارتی هواساز تقسیم می‌شود که طرزکار و عملکرد هر دو دسته به یک صورت مشابه می‌باشد.

مبدل های حرارتی صفحه ای از تعداد زیادی ورقه های لایه لایه و کنارهم قراردادن آن ها تشکیل شده  است که این ورق‌ها به صورت یکی در میان هوای برگشت و هوای تازه را از میان خود عبور می‌دهند و باعث می‌شود انرژی هوای برگشت به هوای تازه انتقال پیدا کند.جنس این مبدل ها از فلز آلومینیوم و یا مس می‌باشد که بتواند انتقال حرارت بهتری را ایجاد کند.

هواساز هیت ریکاوری 2هواساز هیت ریکاوری 3نوع دیگری از مبدل های حرارتی هوا به هوا چرخ حرارتی نام دارد.

این نوع مبدل راندمان بالاتری نسبت به مبدل های صفحه ای دارد و البته هزینه اولیه و  هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری نیز نیاز دارد.

عملکرد این نوع مبدل هوا به هوا به این صورت است که یک چرخ حاوی تعداد زیادی شیارهای فلزی (که در اغلب موارد از جنس آلومینیوم استفاده می‌گردد)در هواساز وجود دارد که این چرخ بوسیله یک موتور الکتریکی درحال چرخش می‌باشد و جریان هوای برگشت با عبور از میان شیارهای این چرخ انرژی خود را به چرخ منتقل می‌کند و این چرخ به آرامش چرخیده و در قسمت ورودی هوای تازه قبل از کویل ها قرار می‌گیرد و در واقع نقش یک سیستم پیش سرمایش و گرمایش را در هواساز ایفا میکند.

  تولید و فروش

شرکت کوییک فن، طراح و تولید کننده انواع سیستم های تهویه صنعتی و مطبوع، مفتخر به ساخت و ارائه ی انواع محصولات، متناسب با محیط و مطابق استاندارد های روز است.برای برقراری ارتباط با مهندسان شرکت کوییک فن جهت انتخاب مناسب ترین دستگاه و اطلاع از قیمت با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید.

  تولید و فروش

شرکت کوییک فن، طراح و تولید کننده انواع سیستم های تهویه صنعتی و مطبوع، مفتخر به ساخت و ارائه ی انواع محصولات، متناسب با محیط و مطابق استاندارد های روز است.برای برقراری ارتباط با مهندسان شرکت کوییک فن جهت انتخاب مناسب ترین دستگاه و اطلاع از قیمت با شماره های موجود تماس حاصل فرمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *